Mürəkkəb Cümləyə Aid Testlər

Mürəkkəb Cümləyə Aid Testlər

 

Test

1)      Hansı cümlə mürəkkəbdir?

A)Yazın gəlməsinə baxmayaraq, havalar soyuq keçirdi.

B)Gülzar başını qaldırmırdı, ancaq anasınıın dediklərini eşidirdi.

C)İstəsən, deyərəm.

D)Piri baba bağçadakı ağaclara baxıb sevinirdi.

E)İstəyəndə gələrəm.

 

2)      Biri Mürəkkəb Cümlədir:

A)Əsən külək onun qəlbinə doldu və ele bil, bədəninə yeni qüvvət gətirdi.

B)Gexə keçir, otaq soyuyurdu.

C)O, atasının əsəbi halda dediklərini diqqətlə dinlədi, amma ona cavab qaytarmadı.

D)Fərhadın yalvarışlarına baxmayaraq, ana ona icazə vermədi.

E)Biz onu nə evdə, nə də iş yerində tapa bildik.

 

3)      Tabesiz mürəkkəb cümlələr haqqında verilənlərdən biri yanlışdır.

A)Bərabərhüquqlu cümlələr sadə cümlələrin birləşməsindən əmələ gəlir.

B)Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələr müxtəlif məna əlaqələri ilə bağlanır.

C)Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələr həm yalnız intonasiya, həm də intonasiya və bağlayıcı iıə bağlanır.

D)İlə bağlayıcısı tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir.

E)Qarşılaşdırma və bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr yalnız bağlayıcı ilə bağlanır.

 

4)     Tabesiz mürəkkəb cümlələri bağlayan bağlayıcılar haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A)Ya, ya da, gah, gah da bağlayıcıları bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır.

B)Amma, ancaq, lakin qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır.

C)Birləşdirmə bağlayıcısı olan ilə tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir.

D)İnkar bağlayıcısı, əsasən, zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır.

E)bağlayıcısı qarşılaşdırma, zaman, səbəb-nəticə, ardıcıllıq və aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bağlayır.

 

5) Hansı məna tabesiz mürəkkəb cümlə bağlayıcısız mümkün deyil?

A) qarşılaşdırma          B) ardıcıllıq          C) bölüşdürmə           D) zaman

E) səbəb-nəticə

10 thoughts on “Mürəkkəb Cümləyə Aid Testlər

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s