Bəxtiyar Vahabzadə

Görkəmli şəxsiyyətlərin Bəxtiyar Vahabzadə haqqında olan yüksək fikirləri

…Bəxtiyar Vahabzadə… fitri şairlik istedadı sayəsində hələ gənc yaşlarından oxucuların sevməyə başladığı, həmişə diqqətlə izlədiyi və böyük ümid bəslədiyi xoşbəxt sənətkarlardandır… Continue reading

Azərbaycan və Güney Azərbaycan Ədəbiyyatı

Həm 21 Azər hərəkatına hazırlıq getdiyi, həm də hərəkatın qələbəsi və Milli Hökumətin qurulması ilə Azərbaycan tarixinin yeni şanlı səhifələrinin yazıldığı dövrdə Güneydə ədəbiyyatın inkişafında böyük canlanma yaranmışdı. Continue reading